Ćwiczenia zmysłów cz. 3

W podobny sposób klasyfikuje się wrażenia wzrokowe, kształtu, wielkości, barwy, położenia itp. Wreszcie słuch dostarcza również całego szeregu wrażeń słuchowych, które również odpowiednio rozklasyfikować należy.

Chcąc otrzymać wrażenia zmysłowe, należy uważać, by podnieta była jasna i wyraźna, co osiąga się przez izolowanie wrażenia zmysłowego. Tak np. musimy niekiedy zawiązać dziecku oczy, aby całą uwagę skierować na to, co czuje ręka.

Ważną jest bardzo rzeczą korekta wrażeń, które powstają u dziecka przy pewnych ćwiczeniach. Dziecko np. często się myli przy dobieraniu barw i kształtów, co wychowawczyni zwykle usiłuje poprawić sama, a co jest błędem pedagogicznym z jej strony. Należy bowiem spokojnie poczekać, aż dziecko samo się zorientuje i pomyłkę swoją Spostrzeże; zachęcić do powtórnej obserwacji, a przekonamy się, że dziecko samo swój błąd poprawi.

Ta autokorekta jest może na pozór niewdzięczna, lecz dobrze pokierowana prowadzi do wzmocnienia sprawności obserwacji.

Nagromadzony przez dzieci zasób wrażeń zmysłowych jest podstawą do klasyfikacji przedmiotów.

Gdy dziecko pozna, że przedmioty mogą być gładkie, delikatne, miękkie, umiejętnie i odpowiednio poklasyfikuje te wrażenia, wtedy w umyśle jego powstanie nowa postać czynności psychicznej – pamięć zmysłów. Zapamiętanie wrażeń, wywołanych przez różne przedmioty w połączeniu z serią nowych obserwacji, jak zmiana liczby, kierunku, położenia, pozwoli wyodrębnić istotne cechy przedmiotów od przygodnych.