Ćwiczenia zmysłów cz. 5

Żywe stworzenia, zwłaszcza zwierzęta, które dzieci lubią chować (króliki, kurczęta, psy, koty) i rośliny, chętnie pielęgnowane przez malców, wnoszą dużo urozmaicenia i ożywienia do ćwiczeń zmysłów. Dzieci lubią przyglądać się, jak to wszystko żyje, rozwija się i rośnie i na tym kształcą zmysły.

Liście na wiosnę i w jesieni dają całą gamę barw i odcieni, kwiaty i zioła pozwalają na obserwację różnych zapachów obok kształtów i barw, owoce i jarzyny dostarczają wrażeń wzrokowych, węchowych i smakowych, dotyk na każdym kroku ma pole do kształcenia się, wreszcie różne szmery, odgłosy i dźwięki w przyrodzie rozwijają kształcą słuch.

Cennym materiałem, służącym do przygotowania pomocy wychowawczych tego rodzaju, są obrazki, pieczątki, ładne pocztówki, reklamy, ilustrowane katalogi, cenniki, próbki tkanin, skór, towarów kolonialnych; wielką wreszcie  usługę oddają takie przedmioty, jak pudełka różnych rozmiarów i rodzajów, papier różnego koloru i gatunku, korki, szpulki itp.

Wychowawczyni, dając do użytku materiał do ćwiczeń zmysłów, udziela dzieciom jedynie niezbędnych wskazówek, po czym pozostawia dzieci same sobie, zastrzegając koniczne przy tego rodzaju ćwiczeniach warunki – spokój i ciszę. Chcąc prawidłowo przeprowadzić ćwiczenie zmysłów, należy: 1) zapewnić odpowiednie warunki fizyczne; 2) zorganizować nadzór nad dziećmi, zajętymi ćwiczeniami; 3) wyznaczyć czas, niezbędny na wykonanie ćwiczeń; 4) sprawdzić ćwiczenia i pozostawić dzieciom niezbędny na to czas oraz dać możność powtórnej obserwacji i poprawienia błędów.