Dary „Froebla” cz. 11

Druga zasadza się na dowolnym rozporządzaniu materiałem przez dzieci. „Przede wszystkim dziecko ma budować podług wskazówek „ogrodniczki”, nawet wyjmowaniem i pakowaniem materiału powinno kierować słowo; niezbędnym też jest, aby dzieci budowały również podług upodobania własnego. Dalej, dziecko me powinno burzyć formy uprzedniej, ale z każdej poprzedzającej ma otrzymywać następną – wdrażać się ma do tworzenia, nie zaś do burzenia. Należy zawsze zaczynać od całości i na niej też kończyć, to jest na początku i w końcu roboty przed dziećmi ukazywać się winien prawidłowo ułożony sześcian. Potrzeba wybierać stopniowany szereg budowli i zespalać je pogadanką albo opowiadaniem. Zawsze użytym być winien cały materiał”. Te same prawidła stosują się do wszystkich darów, wzory zaś odpowiednich pogadanek znaleźć można we wspomnianym podręczniku. Nie przytaczamy ich, jako zbyt długich. W „Praxis des Kindergarlens“ Keller znajduje się 18 prawideł. Wszystkie one prawie dają się sprowadzić do jednego, ukazują się nam jako prawa jednako niezłomne.