Dary „Froebla” cz. 12

Pewien rodzaj uzupełnienia stanowią następujące przepisy, niestety, stosowane rzadziej: 1) Niech dziecko o ile możności samo spostrzega i naprawia swe błędy, nie wtrącaj się ustawicznie do jego roboty. 2) Od czasu do czasu ustępuj twej roli inicjatora i przewodnika jednemu z bawiących się. 3) Kilkoro dzieci może łączyć swój materiał do wspólnych prac budowlanych. Co do rozkładu zajęć na lekcje, Keller wyłącznie kieruje się prawidłem: „Rozwijaj jedną postać z drugiej”. Jako przykład weźmiemy ćwiczenie 17-tez 3-im darem Froebla, uzupełnione odpowiednią pogadanką. Mamy tu następujący szereg budowli: kościół. zamek, bramę triumfalną, długą ścianę, ratusz, bramę miejską. „Pogadanka: Kościół jest to wielki gmach; zbierają się tam ludzie, aby śpiewać i modlić się. Tam słuchają om o Bogu, o tym, co czynił dla nas Zbawiciel, co powiedział nam w imieniu Boga. Do ratusza idzie tata, aby się spytać, czy może wybudować sobie duży dom; skarży się tego, co go skrzywdził t. d.“. Posłuchajmy teraz Froebla, czy istotnie tak nieugiętymi jego prawidła i jednostajnymi zajęcia. Dar 3-ci wręczanym bywa dziecku, gdy poczyna ono rozkładać, gatunkować przedmioty – symbolizować je.