Dary „Froebla” cz. 13

Podług Froebla, objawy te ukazują się ku końcowi pierwszego roku życia. Nie wiemy, o ile prawdziwą jest ta meta, gdyż nie zdarzało się nam obserwować dzieci mniej niż półtorarocznych albo dwuletnich, u których dążenie to występuje wyraźnie. Dając zabawkę po raz pierwszy, Froebel żąda, aby doręczaną ona była jako całość, wymaganie zaś swoje tak uzasadnia: wrażenie pierwsze winno być wrażeniem porządku oczekiwanie nowego przedmiotu trzyma w natężeniu uwagę dziecka, stąd wrażenie staje się żywsze i trwalsze. Postępujemy w sposób następujący: „Usunąwszy nieco pokrywki, przewracamy pudełko, pokrywkę wysuwamy, unosimy pudełko, a sześcian jako całość ukazuje się oczom dziecka”. Czy należy całej tej manipulacji dokonywać za każdym razem? Froebel nie mówi o tym. O przepisie tym nie mówi on już później, to do nas, to sądzimy, że w czasie zajęć z wieloma dziećmi, odbywających się pod kierunkiem ogrodniczek, me zawadzi przestrzegać tego prawidła, a to dla zapobieżenia nieładowi –  tym bardziej, że takie wyładowywanie pudełek nie nastręcza trudności dzieciom, uczęszczającym do ogródka, to jest takim, które ukończyły trzy lata wychowania przedszkolnego.