Dary „Froebla” cz. 18

Powtarzam raz jeszcze: wszystkie dary Froebla mają cel jeden tylko: odtwarzanie wiadomości nabytych. Ponieważ zaś nabywamy z księgi żywej, z rzeczywistości, więc też przedmioty rozważane są i zapamiętywane w związku z zastosowaniem ich do pewnego otoczenia. Należałoby, jak sądzę, zwrócić uwagę na to, jako na środek najlepszy 1 najskuteczniejszy, gdy chcemy powstrzymać dzieci od bezmyślnego burzenia owych budowli. Nadto dzieci same dążą do obrazowości; oto np. zbudowały łóżeczko – najniechybniej przykryją je, jeśli tylko nawinie im się pod rękę skrawek papieru. Urządziwszy ogródek, powtykają one zabawki pomiędzy sześciankami, wyobrażającymi grzędy. Wiele się zyskuje na takim dodatkowym materiale owych zajęć z klockami, otrzymuje się obraz bliższy zabawy naturalnej, w której początkowania kierowniczki i dziecka zlewają się w jedno; nadto bez naciągania otrzymuje się związek pomiędzy zajęciami; dając dzieciom możność przeżywania wraz z otrzymanymi postaciami odpowiedniej chwili życia, spostrzegamy, że ociągają się one z przeróbką nową, ze zmianami: w wyobraźni ich dane zajście jeszcze się nie skończyło.