Dary „Froebla” cz. 7

Przedmioty i zjawiska świata zewnętrznego należy badać z księgi żywej – „aus dem Buche des Schdpfers“, materiał zabaw jest tylko środkiem odtwarzania obrazów ze wnętrzowych, samoistnego przekształcania ich, lecz nigdy celem pogadanek i nauk o rzeczach. Jedynie tylko wyobrażenia liczbowe i geometryczne urabianymi być mogą na podstawie tych materiałów, ale i te nie wyłącznie, jak przekonywamy się z przykładów, przytoczonych w „Menschenerziehung“. „Takie zastosowanie materiału zabaw – powiada Froebel – prowadzi: 1) do ćwiczenia zdolności przypominania i odtwarzania rzeczy nabytych w postaci odpowiedniej; w pamięci zmartwychwstają nieraz dawno zapomniane obrazy, odświeżają się, łączą w nowe szeregi. 2) Ćwiczy to również zdolność porównywania, bez której odtwarzanie jest wręcz niemożliwe. 3) Prowadzi do dalszych badań i spostrzeżeń, a więc pośrednio dopomaga do wzbogacenia wiadomości i rozwoju zdolności postrzegawczych”. Jakiż wybrano materiał? najprostszy, ruchomy, ogólnie dostępny: piasek, glinę, papier; klocki drewniane, kształtów najrozmaitszych, znajdują tu rozległe zastosowanie.