Dary „Froebla” cz. 9

„W pierwszym okresie życia umysłowego dziecko jest istotą przeważnie odbiorczą, poznającą; przygląda się ono otaczającym je przedmiotom i zjawiskom, które się przed oczami jego odbywają, działalność twórcza jest wówczas ograniczoną. Rzecz jasna, że i zabawki nie powinny wtedy być materiałem surowym, z którym dziecko nie wiedziałoby co zrobić, lecz muszą posiadać postać wykończoną, coraz bardziej się komplikującą i odtwarzającą wrażenia zewnętrzne. Dziecko doznaje kolejno wrażeń: światła, barw, dźwięku, ruchu, formy. Taką samą też koleją wzrastać ma złożoność zabawek”. Jako przykład zabawek takich są pierwsze dwa dary Froebla: 1) barwne piłki; 2) sześcian, kula i walec. Łatwo zrozumieć, że na tm nie kończy się spostrzeganie, zauważone zaś momenty poszczególne łatwo doradzą nam niezbędne uzupełnienie. „Dziecko podąża dalej w rozwoju, zwiększa się ilość jego wrażeń, nie zadawala się dawnym stosunkiem swym do otoczenia; zna już przedmiot ze strony zewnętrznej, ale nie dość mu na tym – chce zajrzeć do środka, odnaleźć nowe przymioty i własności – obraca więc przedmiot w ręku, usiłuje go połamać. Próba powiodła się – oto przedmiot rozpada się na części.