Pionierzy wychowania przedszkolnego - Archiwum

Dary „Froebla” cz. 20

Podobizny te oczywiście dalekimi były od rzeczywistości: na karuzelę np. ustawiono słupek z sześciu płytek, do tego przystawiono na krzyż cztery cegiełki (długim, wąskim bokiem u podstawy), na ich końcu położono po płytce; na huśtawkę potrzeba było czterech słupków: z trzech urządzono podobiznę bramy, a czwarty zawieszono na nitce zamiast deski. Wypadło oczywiście wyciąć lalkę, […]

Dary „Froebla” cz. 19

Oto z ośmiu cegiełek zbudujcie dom z okienkiem i drzwiami. W domku tym najpewniej zostanie ktoś osiedlonym; im mniejsze zaś będzie dziecko, tym ciaśniejsze koło jego mieszkańców: – natka, niania, ono samo. Ale osoby te żyją, działają, wchodzą do domku i wychodzą (drzwi są otwierane i zamykane), zaglądają w okno, rozmawiają ze sobą; dziecko prosi […]

Dary „Froebla” cz. 18

Powtarzam raz jeszcze: wszystkie dary Froebla mają cel jeden tylko: odtwarzanie wiadomości nabytych. Ponieważ zaś nabywamy z księgi żywej, z rzeczywistości, więc też przedmioty rozważane są i zapamiętywane w związku z zastosowaniem ich do pewnego otoczenia. Należałoby, jak sądzę, zwrócić uwagę na to, jako na środek najlepszy 1 najskuteczniejszy, gdy chcemy powstrzymać dzieci od bezmyślnego […]

Dary „Froebla” cz. 17

Niepośledni powab ma też dla dzieci szybka zmiana, z zadowoleniem śledzą one przeobrażanie się jednej budowli w drugą. Przykład, podany przez Froebla dla rozmaitości, przez zwolenników jego został, jakżeśmy już widzieli, podniesiony do dogmatu, podług którego wszystkie budowle należy wyprowadzać jedne z drugich. Oprócz kształtów, naśladujących otaczające nas przedmioty, czerpanych z życia (Lebensformen), Froebel podaje […]

Dary „Froebla” cz. 16

Kiedy spojrzeniem zażąda ono waszego udziału, oznaczcie czynności jego słowem: jeden sześcianek, za nim jeszcze jeden; jeden sześcianek, na tym jeszcze jeden. „Ci, którzy obserwowali dzieci, zgodzą się, że ten moment w istocie swej pochwycony jest z życia. Rozkładanie przedmiotów jednorodnych – guzików, orzechów, szpulek – stanowi ulubioną zabawę pierwszego dzieciństwa. Szczególnie, o ile zauważyłem, […]

Dary „Froebla” cz. 15

Płaszczyzny (deseczki), pręciki, dodajemy w ilości, odpowiadającej siłom bawiącego się. 2) Przejście od rzeczy znanych do nieznanych, od prostych do złożonych, tak pod względem postaci jak i ilości. 3) Prawidło ostatnie, wręcz niezgodne z podręcznikami i praktyką powszechnie przyjętą, jest następujące: „Dopóki dziecko samo dla siebie znajduje zajęcie, pozostawcie je w spokoju, obserwując tylko; kiedy […]

Dary „Froebla” cz. 14

Z maleńkim dzieckiem rzecz inna – wyjmowanie z pudełka jednego sześcianku po drugim i wyrzucanie całej zawartości (co związane jest z pewnym hałasem i ruchem), wkładanie ich na powrót, wszystko to sprawia dziecku ogromne zadowolenie. Jest to właśnie całkowita zabawa, źródło zastanowienia. Szczególnie zbija z tropu wkładanie do pudełka: przy nieumiejętnym układaniu nie wszystkie części […]

Dary „Froebla” cz. 13

Podług Froebla, objawy te ukazują się ku końcowi pierwszego roku życia. Nie wiemy, o ile prawdziwą jest ta meta, gdyż nie zdarzało się nam obserwować dzieci mniej niż półtorarocznych albo dwuletnich, u których dążenie to występuje wyraźnie. Dając zabawkę po raz pierwszy, Froebel żąda, aby doręczaną ona była jako całość, wymaganie zaś swoje tak uzasadnia: […]

Dary „Froebla” cz. 12

Pewien rodzaj uzupełnienia stanowią następujące przepisy, niestety, stosowane rzadziej: 1) Niech dziecko o ile możności samo spostrzega i naprawia swe błędy, nie wtrącaj się ustawicznie do jego roboty. 2) Od czasu do czasu ustępuj twej roli inicjatora i przewodnika jednemu z bawiących się. 3) Kilkoro dzieci może łączyć swój materiał do wspólnych prac budowlanych. Co […]

Dary „Froebla” cz. 11

Druga zasadza się na dowolnym rozporządzaniu materiałem przez dzieci. „Przede wszystkim dziecko ma budować podług wskazówek „ogrodniczki”, nawet wyjmowaniem i pakowaniem materiału powinno kierować słowo; niezbędnym też jest, aby dzieci budowały również podług upodobania własnego. Dalej, dziecko me powinno burzyć formy uprzedniej, ale z każdej poprzedzającej ma otrzymywać następną – wdrażać się ma do tworzenia, […]