Poglądy na wychowanie - Archiwum

Maria Montessori o wychowaniu cz. 1

W początkach XX-go wieku poznajemy Montessori jako pionierkę nowego wychowania we Włoszech, gdzie w tym czasie sprawa wychowania przedszkolnego była w stanie opłakanym. Jako doktor medycyny pracowała czas jakiś w klinikach psychiatrycznych, potem w zakładach dla dzieci anormalnych i w końcu objęła posadę przy dzieciach niedorozwiniętych, oddając się pracy tej z wielkim umiłowaniem, wykazując dużo […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 23

Wcześniejszy wpis tej serii znajdziesz na http://www.golabek.com.pl/poglad-froebla-wychowanie-wczesnego-dziecinstwa-cz-22/ W roli czynnej „ogrodniczka” występuje przeważnie w grach ruchowych, o których powiemy później; teraz zwróćmy się do froeblowskiego materiału zabaw z jego „Pedagogik des Kindergartens”. „Im częściej zaglądamy do dziecięcego światka – powiada Froebel – tern mocniej się przeświadczamy, że cała działalność dziecka ma głębokie znaczenie i podstawę. […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 22

Wcześniejszy wpis tej serii znajdziesz na http://www.golabek.com.pl/poglad-froebla-wychowanie-wczesnego-dziecinstwa-cz-21/ Nie tylko Froebel kładzie nacisk na udział wychowawcy w zabawach dziecka w okresie przedszkolnym. Amos Komeński kreśli nam całkowity program, jaki dziecko ma przechodzić w zabawach. Tak np. z zakresu fizyki dowiaduje się ono, co to jest woda, powietrze, ogień itp.; z optyki uczy się odróżniać światło od […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 21

Wcześniejszy wpis tej serii znajdziesz na http://www.golabek.com.pl/poglad-froebla-wychowanie-wczesnego-dziecinstwa-cz-20/ Takim jest życie dziecka zdrowego, taką działalność, przygotowująca do okresu następnego – do szkoły. Z obfitym zasobem wstępuje ono w tę nową fazę życia po nabyciu już najpierwszych początków nauki i sztuki, po osiągnięciu najpierwszych umiejętności; wola jego otrzymała kierunek należyty. Całą te podwalinę przyszłego gmachu otrzymało ono, […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 20

Wcześniejszy wpis tej serii znajdziesz na http://www.golabek.com.pl/poglad-froebla-wychowanie-wczesnego-dziecinstwa-cz-19/ Ślad koła (kolej), rowek – służy jako koryto rzeki, woda płynie, trzeba zastosować jej siłę do koła młyńskiego, puścić na nią czółenko, deseczkę, kawałek kory. Wybór materiału zabaw pada teraz na przedmioty ruchome, łatwo zmieniające kształty: woda, piasek, glina, kamienie, deski, patyki, pręty – oto co przeważnie jest […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 19

„Zrób to, zrób, wszak możesz”… „Trudne to, ale spróbuj” (rzecz prosta, iż zadanie winno odpowiadać sile dziecka). Wraz ze wzrostem siły, żądzy wiedzy, z ożywianiem się zajęcia względem otoczenia, rozwija się też skłonność do wędrówek. Ogród, pole, ciemny las, jary, wąwozy nęcą teraz śmiałego podróżnika. Dąży on od mroku do światła, od rzeczy znanych ku […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 18

Wola rozwija się wraz ze świadomością, gdyż wszelki czyn dowolny każe przypuszczać: 1) określony punkt wyjścia, 2) określoną drogę, 3) cel określony. Rzeczą jest wychowania postarać się o to, aby źródło było Czyste i ożywcze; droga – prosta, pewna, cel – jasny, żywotny, godny człowieka. Środkiem ku temu prowadzącym jest przykład i słowo – tylko […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 17

Ale ważną jest tutaj nie sama tylko znajomość z poszczególnymi przedmiotami, nasuwającymi się przed oczy. Życie, tajemnice przyrody, wypowiadają się w jej przejawach, w stopniowym ukazywaniu się. Życie przyrody, jej działanie roztoczyć się winny przed oczami dziecka dostępnych mu granicach w ogrodzie koło domu. Tam, jako członek rodziny, ma ono swoje maleńkie miejsce, swoją grządkę, […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 16

Ojciec zatrzymał się na chwilę, staje też, rzecz prosta, koń; ale dziecko nie godzi się na taką samowolę ze strony bydlęcia – z całych sił ciągnie za cugle, ażeby ruszyć z miejsca oporne zwierzę. 2. Dziecko ogrodnika idzie z nim razem do pielenia; tu przy ciekawym zajęciu uczy się odróżniać chwasty od roślin pożytecznych, dowiaduje […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 15

Współdziałanie wychowawcze w sprawie urabiania liczbowych pojęć dziecka winno podążać drogą naturalną od rzeczy widocznych ku niewidocznym, od rzeczywistych przedmiotów ku pojęciom. Dziecko z własnego już popędu gromadzi przedmioty jednakowe, rozkładając je na kupki lub rzędy. Matka, biorąc udział w tej zabawie, powiada: Jabłko, jabłko, jabłko – same jabłka. Orzech, orzech, orzech – same orzechy. […]