Poglądy na wychowanie - Archiwum

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 19

„Zrób to, zrób, wszak możesz”… „Trudne to, ale spróbuj” (rzecz prosta, iż zadanie winno odpowiadać sile dziecka). Wraz ze wzrostem siły, żądzy wiedzy, z ożywianiem się zajęcia względem otoczenia, rozwija się też skłonność do wędrówek. Ogród, pole, ciemny las, jary, wąwozy nęcą teraz śmiałego podróżnika. Dąży on od mroku do światła, od rzeczy znanych ku […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 18

Wola rozwija się wraz ze świadomością, gdyż wszelki czyn dowolny każe przypuszczać: 1) określony punkt wyjścia, 2) określoną drogę, 3) cel określony. Rzeczą jest wychowania postarać się o to, aby źródło było Czyste i ożywcze; droga – prosta, pewna, cel – jasny, żywotny, godny człowieka. Środkiem ku temu prowadzącym jest przykład i słowo – tylko […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 17

Ale ważną jest tutaj nie sama tylko znajomość z poszczególnymi przedmiotami, nasuwającymi się przed oczy. Życie, tajemnice przyrody, wypowiadają się w jej przejawach, w stopniowym ukazywaniu się. Życie przyrody, jej działanie roztoczyć się winny przed oczami dziecka dostępnych mu granicach w ogrodzie koło domu. Tam, jako członek rodziny, ma ono swoje maleńkie miejsce, swoją grządkę, […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 16

Ojciec zatrzymał się na chwilę, staje też, rzecz prosta, koń; ale dziecko nie godzi się na taką samowolę ze strony bydlęcia – z całych sił ciągnie za cugle, ażeby ruszyć z miejsca oporne zwierzę. 2. Dziecko ogrodnika idzie z nim razem do pielenia; tu przy ciekawym zajęciu uczy się odróżniać chwasty od roślin pożytecznych, dowiaduje […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 15

Współdziałanie wychowawcze w sprawie urabiania liczbowych pojęć dziecka winno podążać drogą naturalną od rzeczy widocznych ku niewidocznym, od rzeczywistych przedmiotów ku pojęciom. Dziecko z własnego już popędu gromadzi przedmioty jednakowe, rozkładając je na kupki lub rzędy. Matka, biorąc udział w tej zabawie, powiada: Jabłko, jabłko, jabłko – same jabłka. Orzech, orzech, orzech – same orzechy. […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 14

Z postępem mowy każdej prawie kresce towarzyszy objaśnienie: Jedna linia – to „płynie strumyk” – „stoi drzewo, rośnie wysoko, wysoko; jeszcze jedna gałązka” – mówi się przy rysowaniu linii bocznej: –  zygzak oznacza: „przyleciał ptaszek”. Słowo i rysunek są nierozłączne, wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. Zaopatrzcie malca w papier i ołówek, weźcie w pracy tej […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 13

Wysiłki w celu połamania ich, rozbicia? Bóg obdarzył człowieka rozumem, myślą badawczą; dary te tkwią również w dziecku i wypowiadają się wcześniej. Z gorliwością i wytrwałością, jakiej nie napotykamy u starszych, dąży ono do. samoistnego rozwoju i oświecenia się, na wszystko zwraca uwagę, wszystkiego doświadcza. Oto napotyka kawałek kredy – dziecko prowadzi nim po desce, […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 12

Spostrzegając ruchy, dziecko samo je wykonywa – rączka, nóżka, cały organizm pracuje. Ruchy rytmiczne w takt piosenki albo muzyki (tak zwane pląsy dziecka na ręku), sprawiają mu zadowolenie ogromne, gdyż wynikają z jego potrzeby wewnętrznej. Matka czyni zadość tej potrzebie. Tak gwarzy sobie na osobności z dzieciątkiem kochająca matka, powołując do działania jego ustrój, skierowując […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 11

Zdumiewające jest w tej małej istotce odczuwanie słabości osób otaczających. Najpierwszą potrzebą dziecka jest przestwór, wolność ruchów, nie krępujcie więc go, nie spowijajcie, pozostawcie mu wolność poruszania się, umacniania organizmu i kończyn – tych najważniejszych narzędzi działania; nie zapominajcie, że krępując ciało, krępujecie umysł i serce. Zajrzyjmy do pokoju dziecinnego, gdzie matka i dziecko stanowią […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 10

Najpierwszym wypowiedzeniem się dziecka jest objaw siły. Działanie zewnętrzne wywołuje oddziaływanie. Stąd to najpierwszy okrzyk jako protest, najpierwszy uśmiech jako aprobata. Niepokój, krzyk, płacz – świadczą zawsze o czymś nieprzyjaznym, szkodliwym. Spokój, zadowolenie, uśmiech witają rzeczy potrzebne, pożądane. W pierwszym okrzyku niema najmniejszej zachcianki lub samowoli; ale te popędy ukazują się bardzo wcześnie, a kiedy […]