Poglądy na wychowanie - Archiwum

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 4

Wychowanie winno: śledzić, chronić, kierować, nie zaś: polecać, nakazywać, dogadzać samowoli własnej.„Roślinom i zwierzętom pozostawia się czas niezbędny do normalnego ich wzrostu, czynimy zaś to z całkowitym przeświadczeniem, że każde z nich rozwinie się samo odpowiednio do tkwiącego w nim prawa; pozostawiamy je w spokoju, starając się najbardziej o usunięcie wpływów szkodliwych. Ale dla człowieka […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 3

Roztargniony zajęty bywa pewną myślą, która, pochłaniając go całkowicie, przeszkadza mu widzieć to, co go otacza. Malec natrafia na naczynie do płukania ust z wodą, w której pływa mały spodeczek. Nieletni badacz zauważył przypadkiem, że spodek przewrócony dnem do góry i wrzucony w wodę wydaje dźwięk. Odkrycie to wprawia go w zachwyt, uniesienie; spodek z […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz.2

Zasadą wychowania – samorzutna działalność dziecka, skierowana ku samodzielnemu kształceniu się, powściągająca złe popędy własnymi usiłowaniami dziecka, własnym doświadczeniem. Metodą – praca kształcąca. Wychowanie za pomocą słowa zastąpione być winno przez wychowanie do pracy za pomocą pracy. Droga jest tutaj dwojaka: od rzeczy wewnętrznych ku zewnętrznym i na powrót. Nasz świat myśli, uczuć i pragnień […]

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 1

Na jakich podstawach wznosi Froebel swoją budowę? Odpowiedź na to pytanie, jak również zarys rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, znajdujemy głównie w trzech początkowych paragrafach „Menschenerziehung”; podajemy je tutaj w skróceniu, uzupełniając myślami, wypowiadanymi w innych artykułach tegoż dzieła, oraz w „Pedagogik des Kindergarlens“. We wszystkim tkwi, działa, panuje odwieczne prawo. Jasno i w sposób […]