Kształcenie zmysłu wzrokowego – barwa cz. 2

Dziecko dostaje trzy piłki obciągnięte rafją, lub jaką tkaniną. Każda piłka jest innego koloru. Na dany znak, dziecko toczy (lub podrzuca), raz jedną, raz drugą piłkę, zależnie od tego, jaki kolor wychowawczyni lub wybrane dziecko nazywa.

Piłki z rafii lub włóczki są zawieszone na linijce. Wychowawczyni poleca wymienić dzieciom barwę wszystkich, np.  5 piłek, po czym dzieci odwracają się do piłek plecami, a wychowawczyni zabiera jedną z zawieszonych piłek.

A gdy się dzieci znów odwrócą, muszą zgadnąć, której piłki brakuje.

Perełki. Pudełko z dużymi perełkami różnego koloru i kilka małych pudełek (od zapałek). Dziecko rozsypuje perełki na przykrywce, a następnie wybiera i segreguje, kładąc do jednego pudełka białe perełki, do drugiego zielone a do trzeciego niebieskie – perełki innych kolorów pozostaną w dużym pudełku.

Piłki i tarcze. Trzy tarcze kolorowe, pomalowane na ten sam kolor, co piłki, są zawieszone tak, ażeby przy uderzaniu mogły się poruszać np. w otwartych drzwiach. Dzieci rzucają piłkę kolorową do tarczy tego samego koloru; gdy trafią, tarcza się porusza. Można zawiesić przy tarczach małe dzwoneczki. Im mniejsze są dzieci, tern większa powinna być tarcza.