Kształcenie zmysłu wzrokowego – barwa cz. 5

Chorągiewki (zabawa). Każde dziecko dostaje chorągiewkę z kolorowej bibułki (kolorów może być 4, 6, 8 zależnie od wieku dzieci). Dzieci tworzą koło. Wychowawczyni podnosi chorągiewkę do góry i wymienia jej barwę; wszystkie dzieci, mające tej samej barwy chorągiewki, wychodzą na środek i tworzą kółko. W ten sam sposób przerabiamy wszystkie kolory. Kółka obracają się w takt muzyki lub śpiewu w jedną i w drugą stronę, po czym na dany znak przerywają się w jednym miejscu i znów łączą się w jedno duże koło, które teraz obracać się będzie w tempie galopowym. Na dany znak koło staje. Wychowawczyni wymienia jeden kolor za drugim, znowu tworzy się szereg barwnych kółek, każde innego koloru, obracają się i znów łączą się w jedno duże koło. Teraz dzieci obracają się wolno dwa razy, po czym puszczają ręce, chorągiewkę opierają na ramieniu i spokojnym marszem kończą zabawę, oddając wychowawczyni chorągiewkę.

Starsze dzieci tę samą zabawę mogą mieć bardziej urozmaiconą. W lecie zamiast chorągiewek użyć możemy kwiatów w kilku barwach, przymocowanych w postaci wiązanki do kijków lub patyczków.

Odcienie barw. Jest dużo rzeczy koloru zielonego, ale ów kolor może mieć różne odcienie: jasny, żywy i ciemny.

Szukamy przedmiotów o kolorach jasnych: młode łodygi, środek sałaty, kapusty, siana itp.; żywe – trawa, liście, wstążka i t. p. Ciemne – igły sosny, bluszcz, sukno na ubranie.