Ćwiczenia zmysłów cz. 1

Zmysły to wrota, przez które wrażenia świata zewnętrznego przechodzą do mózgu, dostarczając materiału do dalszej przeróbki umysłowej: powstawania postrzeżeń, wyobrażeń i pojęć. U dzieci w wieku do lat 7-miu rozwój Zmysłów postępuje nadzwyczaj szybko i dlatego powinny być one pielęgnowane z wielką troskliwością. Obowiązkiem wychowawców jest stworzenie dla dzieci takiego otoczenia i dostarczenie takiego materiału, […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy moralne i religijne cz. 3

Do tego samego rodzaju należą pogadanki treści historycznej, które mają na celu obudzić pamięć dla przeszłości, cześć dla bohaterów i kult do wszystkiego, co polskie. Materjałem do tego będą: a) legendy polskie, opowiadania z życia bohaterów, sławnych lub zasłużonych łudzi. W tych opowiadaniach zwracamy głównie uwagę na piękne strony ich charakteru jak: siłę woli, wytrwałość, […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy moralne i religijne cz. 2

W chwili, kiedy zdołaliśmy pobudzić zainteresowanie dziecka do pewnych zagadnień, o które nam chodzi, staramy się wydobyć własne sądy dziecka, stawiając odpowiednie pytania, prostując fałszywe pojęcia lub wnioski. Rozmowa tego rodzaju, prowadzona z dzieckiem, nie powinna nosić charakteru morałów, tylko poufnej pogadanki, żywej, zajmującej, wesołej, urozmaiconej, krótkiej. Pogadanka obyczajowa długa może tylko osłabić wrażenie, które […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy moralne i religijne cz. 1

Rozmowy religijne Pogadanki religijne noszą charakter wyłącznie uczuciowy. Dogmatyka powinna ustąpić na plan drugi w tym okresie rozwoju dziecka, natomiast tematy moralno-religijne stanowić mają podstawę pogadanek tego rodzaju. Nie należy również kłaść nacisku na powtórzenie pogadanki religijnej, pytania posłużą raczej do skontrolowania, czy rozumieją o co chodzi. Pogadanki religijne dążyć powinny ku temu, by skierować […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy z dziećmi cz. 4

Wiemy jednak dobrze, że żadne zajęcie nie przyniesie pożytku dziecku, o ile ono nie uważa, przeto wzbudzić i podniecić uwagę, podtrzymać zainteresowanie jest pierwszym zadaniem wychowawcy. Ale trzeba przede wszystkim, by wychowawczyni była sama zainteresowana przedmiotem, o którym mowa, i rozmawiała o tern z dziećmi z przejęciem. Kształcenie języka powinno iść ręka w rękę z […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy z dziećmi cz. 3

Wszelkie wiadomości, podawane dziecku, muszą mieć zastosowanie praktyczne, które zachęca do dalszego badania, budząc inicjatywę i dodając bodźca do wyniku umysłowego. Pamięć dziecka w tym wieku dopiero zaczyna się budzić, przeto, by ją ćwiczyć, pożądanym jest nasuwać dziecku możność kilkakrotnego powtarzania raz przyswojonego materiału. Powtórzenie należy możliwie urozmaicać, powtarzać okolicznościowo, wytworzyć związek z poprzednimi wiadomościami. […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy z dziećmi cz. 2

Nim przystąpimy do danego tematu, musimy umotywować, dlaczego mówimy o tern, a nie o czym innym, musimy odwołać się do istniejących w danej chwili zainteresowań lub nagromadzonych poprzednio doświadczeń, odpowiada to temu, co nazywamy wprowadzeniem w treść pogadanki. Dziecko myśli konkretnie, przeto materiał do obserwacji należy wybierać taki, który można pokazać w naturze, jeszcze lepiej […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Rozmowy z dziećmi cz. 1

Pogadanka, jest to rozmowa z dziećmi, która ma na celu pobudzić myśl i pobudzić do harmonijnego rozwoju wszystkie zdolności dziecka. Taka pogawędka musi być szczera, serdeczna, ciekawa i pociągająca. Należy w niej pozwolić dziecku otwarcie mówić o życiu i wydarzeniach rodzinnych, o rzeczach, z którymi się dziecko spotyka, o wszystkim, co je zajmuje. Zadaniem tych […]
Napisał
Lipiec 5, 2018

Maria Montessori o wychowaniu cz. 1

W początkach XX-go wieku poznajemy Montessori jako pionierkę nowego wychowania we Włoszech, gdzie w tym czasie sprawa wychowania przedszkolnego była w stanie opłakanym. Jako doktor medycyny pracowała czas jakiś w klinikach psychiatrycznych, potem w zakładach dla dzieci anormalnych i w końcu objęła posadę przy dzieciach niedorozwiniętych, oddając się pracy tej z wielkim umiłowaniem, wykazując dużo […]
Napisał
Marzec 13, 2018

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 23

Wcześniejszy wpis tej serii znajdziesz na http://www.golabek.com.pl/poglad-froebla-wychowanie-wczesnego-dziecinstwa-cz-22/ W roli czynnej „ogrodniczka” występuje przeważnie w grach ruchowych, o których powiemy później; teraz zwróćmy się do froeblowskiego materiału zabaw z jego „Pedagogik des Kindergartens”. „Im częściej zaglądamy do dziecięcego światka – powiada Froebel – tern mocniej się przeświadczamy, że cała działalność dziecka ma głębokie znaczenie i podstawę. […]
Napisał
Marzec 13, 2018