Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 12

Spostrzegając ruchy, dziecko samo je wykonywa – rączka, nóżka, cały organizm pracuje. Ruchy rytmiczne w takt piosenki albo muzyki (tak zwane pląsy dziecka na ręku), sprawiają mu zadowolenie ogromne, gdyż wynikają z jego potrzeby wewnętrznej. Matka czyni zadość tej potrzebie. Tak gwarzy sobie na osobności z dzieciątkiem kochająca matka, powołując do działania jego ustrój, skierowując […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 11

Zdumiewające jest w tej małej istotce odczuwanie słabości osób otaczających. Najpierwszą potrzebą dziecka jest przestwór, wolność ruchów, nie krępujcie więc go, nie spowijajcie, pozostawcie mu wolność poruszania się, umacniania organizmu i kończyn – tych najważniejszych narzędzi działania; nie zapominajcie, że krępując ciało, krępujecie umysł i serce. Zajrzyjmy do pokoju dziecinnego, gdzie matka i dziecko stanowią […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 10

Najpierwszym wypowiedzeniem się dziecka jest objaw siły. Działanie zewnętrzne wywołuje oddziaływanie. Stąd to najpierwszy okrzyk jako protest, najpierwszy uśmiech jako aprobata. Niepokój, krzyk, płacz – świadczą zawsze o czymś nieprzyjaznym, szkodliwym. Spokój, zadowolenie, uśmiech witają rzeczy potrzebne, pożądane. W pierwszym okrzyku niema najmniejszej zachcianki lub samowoli; ale te popędy ukazują się bardzo wcześnie, a kiedy […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 9

Cały on jest okiem, które przyswaja, i dlatego też wszystko, co chore, brudne, nienormalne, nie powinno mieć w racjonalnym wychowaniu wstępu do pokoju dziecinnego. Czystymi powinny być otaczające sprzęty, czystym – powietrze, pokój, łagodne światło. Jasne i miłe musi być spojrzenie i zewnętrzna postać otoczenia; życzliwą i miłości pełną twarz matki, zwrócona do dziecka, ale […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 8

Tylko w rodzinie przejętej miłością i pracą, dążeniem do prawdy światła, prawidłowo kształtuje się charakter, skłonności przyzwyczajenia, nadaje się kierunek umysłowi ucznia woli dziecka, gdyż tylko rodzina zdolną jest do rozległego zastosowania zasady samokształcenia się, samowychowania, mogąc uwzględnić właściwość każdego osobnika. Szkoła, wychowanie publiczne, w pewnych tylko granicach mogą się liczyć z indywidualnością wychowańca. Najprzedniejsza […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 7

Harmonijny rozwój sił jest najpierwszym zadaniem wychowawcy. Rozsądnym doborem zabaw i zajęć przeciwdziała on przewadze takiej lub innej strony życia duchowego – jest jego regulatorem. Wszelka niezgodność gorzko da się odczuć w przyszłości; im energiczniej zastosujemy środki zaradcze, tern walka będzie łatwiejszą. Niema oczywiście w życiu ludzkim ani jednego stopnia, którego by rozwój prawidłowy nie […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 6

Istotny wychowawca czystym jest 1 prawdziwym w słowie i w czynie, głęboko przejętym wiarą w ludzką naturę, dąży on do wyjaśnienia sobie ziemskiego powołania i przeznaczenia człowieka, a jako stróż przewodnik młodego życia usiłuje zrozumieć drogi i środki działania, stosując je nie do osobistości idealnej, lecz do istoty żywej, posiadającej własną indywidualność. Całą swą działalność […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 5

Zbadaj więc indywidualność twego wychowańca. Wszelkie oddziaływanie wychowawcze kieruje się bądź jasną, żywą myślą, bądź też przykładem, powszechnie przyjętym i utrwalonym. Tam, gdzie podstawą metody jest myśl żywa – prawda, tam przewodniczy pierwiastek wiekuiście boski, zgodny z wymaganiami przyrody, a więc o rozkazie, o narzuceniu nie może być mowy. Gdy natomiast czynnym jest wzór, wychowanie […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 4

Wychowanie winno: śledzić, chronić, kierować, nie zaś: polecać, nakazywać, dogadzać samowoli własnej.„Roślinom i zwierzętom pozostawia się czas niezbędny do normalnego ich wzrostu, czynimy zaś to z całkowitym przeświadczeniem, że każde z nich rozwinie się samo odpowiednio do tkwiącego w nim prawa; pozostawiamy je w spokoju, starając się najbardziej o usunięcie wpływów szkodliwych. Ale dla człowieka […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 3

Roztargniony zajęty bywa pewną myślą, która, pochłaniając go całkowicie, przeszkadza mu widzieć to, co go otacza. Malec natrafia na naczynie do płukania ust z wodą, w której pływa mały spodeczek. Nieletni badacz zauważył przypadkiem, że spodek przewrócony dnem do góry i wrzucony w wodę wydaje dźwięk. Odkrycie to wprawia go w zachwyt, uniesienie; spodek z […]
Napisał
Lipiec 22, 2017