Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz.2

Zasadą wychowania – samorzutna działalność dziecka, skierowana ku samodzielnemu kształceniu się, powściągająca złe popędy własnymi usiłowaniami dziecka, własnym doświadczeniem. Metodą – praca kształcąca. Wychowanie za pomocą słowa zastąpione być winno przez wychowanie do pracy za pomocą pracy. Droga jest tutaj dwojaka: od rzeczy wewnętrznych ku zewnętrznym i na powrót. Nasz świat myśli, uczuć i pragnień […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 1

Na jakich podstawach wznosi Froebel swoją budowę? Odpowiedź na to pytanie, jak również zarys rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, znajdujemy głównie w trzech początkowych paragrafach „Menschenerziehung”; podajemy je tutaj w skróceniu, uzupełniając myślami, wypowiadanymi w innych artykułach tegoż dzieła, oraz w „Pedagogik des Kindergarlens“. We wszystkim tkwi, działa, panuje odwieczne prawo. Jasno i w sposób […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 20

Podobizny te oczywiście dalekimi były od rzeczywistości: na karuzelę np. ustawiono słupek z sześciu płytek, do tego przystawiono na krzyż cztery cegiełki (długim, wąskim bokiem u podstawy), na ich końcu położono po płytce; na huśtawkę potrzeba było czterech słupków: z trzech urządzono podobiznę bramy, a czwarty zawieszono na nitce zamiast deski. Wypadło oczywiście wyciąć lalkę, […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 19

Oto z ośmiu cegiełek zbudujcie dom z okienkiem i drzwiami. W domku tym najpewniej zostanie ktoś osiedlonym; im mniejsze zaś będzie dziecko, tym ciaśniejsze koło jego mieszkańców: – natka, niania, ono samo. Ale osoby te żyją, działają, wchodzą do domku i wychodzą (drzwi są otwierane i zamykane), zaglądają w okno, rozmawiają ze sobą; dziecko prosi […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 18

Powtarzam raz jeszcze: wszystkie dary Froebla mają cel jeden tylko: odtwarzanie wiadomości nabytych. Ponieważ zaś nabywamy z księgi żywej, z rzeczywistości, więc też przedmioty rozważane są i zapamiętywane w związku z zastosowaniem ich do pewnego otoczenia. Należałoby, jak sądzę, zwrócić uwagę na to, jako na środek najlepszy 1 najskuteczniejszy, gdy chcemy powstrzymać dzieci od bezmyślnego […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 17

Niepośledni powab ma też dla dzieci szybka zmiana, z zadowoleniem śledzą one przeobrażanie się jednej budowli w drugą. Przykład, podany przez Froebla dla rozmaitości, przez zwolenników jego został, jakżeśmy już widzieli, podniesiony do dogmatu, podług którego wszystkie budowle należy wyprowadzać jedne z drugich. Oprócz kształtów, naśladujących otaczające nas przedmioty, czerpanych z życia (Lebensformen), Froebel podaje […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 16

Kiedy spojrzeniem zażąda ono waszego udziału, oznaczcie czynności jego słowem: jeden sześcianek, za nim jeszcze jeden; jeden sześcianek, na tym jeszcze jeden. „Ci, którzy obserwowali dzieci, zgodzą się, że ten moment w istocie swej pochwycony jest z życia. Rozkładanie przedmiotów jednorodnych – guzików, orzechów, szpulek – stanowi ulubioną zabawę pierwszego dzieciństwa. Szczególnie, o ile zauważyłem, […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 15

Płaszczyzny (deseczki), pręciki, dodajemy w ilości, odpowiadającej siłom bawiącego się. 2) Przejście od rzeczy znanych do nieznanych, od prostych do złożonych, tak pod względem postaci jak i ilości. 3) Prawidło ostatnie, wręcz niezgodne z podręcznikami i praktyką powszechnie przyjętą, jest następujące: „Dopóki dziecko samo dla siebie znajduje zajęcie, pozostawcie je w spokoju, obserwując tylko; kiedy […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 14

Z maleńkim dzieckiem rzecz inna – wyjmowanie z pudełka jednego sześcianku po drugim i wyrzucanie całej zawartości (co związane jest z pewnym hałasem i ruchem), wkładanie ich na powrót, wszystko to sprawia dziecku ogromne zadowolenie. Jest to właśnie całkowita zabawa, źródło zastanowienia. Szczególnie zbija z tropu wkładanie do pudełka: przy nieumiejętnym układaniu nie wszystkie części […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 13

Podług Froebla, objawy te ukazują się ku końcowi pierwszego roku życia. Nie wiemy, o ile prawdziwą jest ta meta, gdyż nie zdarzało się nam obserwować dzieci mniej niż półtorarocznych albo dwuletnich, u których dążenie to występuje wyraźnie. Dając zabawkę po raz pierwszy, Froebel żąda, aby doręczaną ona była jako całość, wymaganie zaś swoje tak uzasadnia: […]
Napisał
Lipiec 22, 2017