Dary „Froebla” cz. 12

Pewien rodzaj uzupełnienia stanowią następujące przepisy, niestety, stosowane rzadziej: 1) Niech dziecko o ile możności samo spostrzega i naprawia swe błędy, nie wtrącaj się ustawicznie do jego roboty. 2) Od czasu do czasu ustępuj twej roli inicjatora i przewodnika jednemu z bawiących się. 3) Kilkoro dzieci może łączyć swój materiał do wspólnych prac budowlanych. Co […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 11

Druga zasadza się na dowolnym rozporządzaniu materiałem przez dzieci. „Przede wszystkim dziecko ma budować podług wskazówek „ogrodniczki”, nawet wyjmowaniem i pakowaniem materiału powinno kierować słowo; niezbędnym też jest, aby dzieci budowały również podług upodobania własnego. Dalej, dziecko me powinno burzyć formy uprzedniej, ale z każdej poprzedzającej ma otrzymywać następną – wdrażać się ma do tworzenia, […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 10

Cóż spostrzegamy dalej ? Próbuje ono przywrócić mu postać uprzednią, albo też, nie troszcząc się o nią, zużytkowuje otrzymane części po swojemu – grupuje materiał w nowe postacie, w nowe skojarzenia. Jakąż zabawkę należy dać dziecku w takim okresie? Oczywiście musi być ona ruchomą, łatwo rozkładającą się na części, podatną do przekształcania”. Froebel wskazuje tu: […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 9

„W pierwszym okresie życia umysłowego dziecko jest istotą przeważnie odbiorczą, poznającą; przygląda się ono otaczającym je przedmiotom i zjawiskom, które się przed oczami jego odbywają, działalność twórcza jest wówczas ograniczoną. Rzecz jasna, że i zabawki nie powinny wtedy być materiałem surowym, z którym dziecko nie wiedziałoby co zrobić, lecz muszą posiadać postać wykończoną, coraz bardziej […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 8

Są to wszystko dobrzy znajomi naszego dzieciństwa, ale przez wielu rychło zapomniani, naprzód dlatego, że nie mieli poparcia, zaś dla obfitości zabawek kupnych mając na widoku wszystkie dzieci, bez różnicy stanu i pomożenia towarzyskiego, Froebel żąda przede wszystkim aby zabawka była tanią, dalej ma ona odznaczać się pewną trwałością, budowa jej musi powstrzymywać instynkt niszczycielski, […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 7

Przedmioty i zjawiska świata zewnętrznego należy badać z księgi żywej – „aus dem Buche des Schdpfers“, materiał zabaw jest tylko środkiem odtwarzania obrazów ze wnętrzowych, samoistnego przekształcania ich, lecz nigdy celem pogadanek i nauk o rzeczach. Jedynie tylko wyobrażenia liczbowe i geometryczne urabianymi być mogą na podstawie tych materiałów, ale i te nie wyłącznie, jak […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 6

Fichte w broszurze swej: „Die ndchsten Aufgaben fur die Nationalerziehung der Gegenwart (1870 r.) powiada, co następuje: Największa zasługa Froebla polega na tym, że zgłębił naturę dziecka, podpatrzył jej potrzeby i wskazał środki ich zaspokojenia. Środki te bynajmniej nie są sztuczne, u podstawy ich tkwi myśl głęboka – najwyższe prawo wychowania. Froebel, „posługując się formułą […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 5

Jakoż powinniśmy mu dopomóc, ale umiejętnie, ze świadomością rzeczy, kierując czynnościami dziecka, urządzając mu zabawy, podsuwając odpowiedni materiał; matka, wychowawczyni powinny jasno zdawać sobie sprawę, czego potrzeba w danej chwili, jakim jest stopień rozwoju wychowanka. Wszystko, cokolwiek zapoczątkujemy w przeszłości, w teraźniejszości i później, winno prowadzić ku wzmocnieniu zaufania do nas, a przez to ku […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 4

Prawie nie do wiary podobną jest rzeczą, jak wcześnie budzi się dusza dziecka (pisano to w początku 5-go dziesięciolecia), jak wcześnie zaczyna ono pojmować mowę serca i rozumu. Czyż nie potwierdza tego dziecko odpowiedzią swą na życzliwe spojrzenie, na słowa współczucia? Troszczymy się głównie o dobrobyt cielesny, pomijając duchowy nastrój, zapominając, że obie te strony […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 3

Zastanawiając się nad uczuciami dzieci i młodzieży – czytamy dalej – dość często przychodzi stwierdzać w nich brak miłości i zaufania do rodziców, do ludzi, brak istotnego poszanowania tego, co święte. Przyjaciele dzieci i młodzieży nie odwracajcie się od prawdy, nie zamykajcie oczu na smutne zjawiska życiowe. Przeciwnie, zaznaczmy je otwarcie i szczerze zadajmy pytanie: […]
Napisał
Lipiec 22, 2017