Dary „Froebla” cz. 2

Jakimi były nadzieje i dążenia, plany i przedsięwzięcia, co wcieliło się w życie, co uległo zburzeniu? Ściśle rozpatrując rzeczy osiągnięte i nieudane, rozważając zewnętrzne i wewnętrzne warunki jednych i drugich, człowiek z jednej strony ożywia się niejako nową siłą, nowymi dążeniami, z drugiej zaś szuka pewniejszych dróg, prędzej wiodących do celu… „Ostateczny wynik tego obrachunku […]
Napisał
Lipiec 22, 2017

Dary „Froebla” cz. 1

W drugim tomie pism Froebla pt. „Pedagogik des Kindergartens“ znajdują się artykuły, dotyczące praktyki ogródków dziecięcych. Tutaj, tak samo jak i w „Menschen-erziehung”, spotykamy przeważnie myśli luźne, bezładne i powtarzające się tu i ówdzie. Próby ich rozwinięcia najczęściej zaciemniają tylko, a niekiedy wprost każą głębokość i celność założeń podstawowych. Wielkie serce i genialne poczucie prawdy […]
Napisał
Lipiec 22, 2017