Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 17

Ale ważną jest tutaj nie sama tylko znajomość z poszczególnymi przedmiotami, nasuwającymi się przed oczy. Życie, tajemnice przyrody, wypowiadają się w jej przejawach, w stopniowym ukazywaniu się. Życie przyrody, jej działanie roztoczyć się winny przed oczami dziecka dostępnych mu granicach w ogrodzie koło domu. Tam, jako członek rodziny, ma ono swoje maleńkie miejsce, swoją grządkę, którą rozporządza samo. Niech doświadczenie własne nauczy je prawidłowego i starannego pielęgnowania roślin, wskazówki znajdzie na grzędach waszych (w ogródku dziecięcym przy uprawie grządek wspólnych). Hodując roślinkę, dziecko nie tylko zapozna się z nią, ale i pokocha, przywiąże się do niej zarówno dzięki cząstce wyłożonej pracy, jak i dzięki doznanym uciechom. Ważnymi, niezwykle ważnymi są zajęcia w ogrodzie w tym wieku – tu dziecko zbiera plony swych trudów, dzieli się niemi z rodzicami, braćmi, towarzyszami. Pierwsze ruchy – działania nowonarodzonego nie są dowolne – są to ruchy dla ruchu; stopniowo zdobywają one znamiona świadomości i dowolności.