Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz.2

Zasadą wychowania – samorzutna działalność dziecka, skierowana ku samodzielnemu kształceniu się, powściągająca złe popędy własnymi usiłowaniami dziecka, własnym doświadczeniem. Metodą – praca kształcąca. Wychowanie za pomocą słowa zastąpione być winno przez wychowanie do pracy za pomocą pracy. Droga jest tutaj dwojaka: od rzeczy wewnętrznych ku zewnętrznym i na powrót. Nasz świat myśli, uczuć i pragnień wyraża się w słowach, postępkach; z objawów tych sądzimy o zawartości wewnętrznej. Niemniej wszakże wychowanie winno, na podstawie zdobytego doświadczenia oraz wiedzy, wglądać głębiej w istotę rzeczy, poszukując przyczyn. Postępując inaczej, robiąc wnioski pośpieszne, wychowanie popełnia grzech, dobrowolnie naraża się na niepowodzenie, prowadzi do wzajemnego niezrozumienia, a niekiedy wprost do stosunku wrogiego pomiędzy dziećmi a rodzicami, pomiędzy wychowankiem a wychowawcą. Nie zawsze dziecko dobre z pozoru  bywa takim w istocie; z drugiej strony, dziecko na pozór szorstkie, uparte, przechowuje w sobie najżywsze, najsilniejsze dążenie do prawdy i dobra.