Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 7

Harmonijny rozwój sił jest najpierwszym zadaniem wychowawcy. Rozsądnym doborem zabaw i zajęć przeciwdziała on przewadze takiej lub innej strony życia duchowego – jest jego regulatorem. Wszelka niezgodność gorzko da się odczuć w przyszłości; im energiczniej zastosujemy środki zaradcze, tern walka będzie łatwiejszą. Niema oczywiście w życiu ludzkim ani jednego stopnia, którego by rozwój prawidłowy nie posiadał pewnej doniosłości. Ale w okresie, o którym tu mowa, kiełkuje związek człowieka ze światem, zakłada się podwalina pojmowania tak otoczenia, jak i siebie samego; stąd to szczególna doniosłość tego okresu. Do kogóż należeć winna rola najgłówniejsza w wychowaniu i kształceniu dziecka w okresie przedszkolnym w ogóle, w najpierwszych zaś latach dzieciństwa w szczególności? Do kogo przede wszystkim zwraca się Froebel z hasłem swym: „Żyjmy dla dzieci naszych?” Do rodziny, do matki. Rodzina, jego zdaniem, to najwłaściwsze środowisko wychowania dziecka w najwcześniejszym okresie życia. Jedynie wśród rodziny człowiek tworzy się i rozwszechstronnie.