Rozmowy moralne i religijne cz. 1

Rozmowy religijne

Pogadanki religijne noszą charakter wyłącznie uczuciowy. Dogmatyka powinna ustąpić na plan drugi w tym okresie rozwoju dziecka, natomiast tematy moralno-religijne stanowić mają podstawę pogadanek tego rodzaju. Nie należy również kłaść nacisku na powtórzenie pogadanki religijnej, pytania posłużą raczej do skontrolowania, czy rozumieją o co chodzi. Pogadanki religijne dążyć powinny ku temu, by skierować myśl i uczucia dziecka ku istocie wyższej, aby zagrzać je miłością i uwielbieniem, by w swoich czynach kierowało się miłością, nie strachem ku Bogu. Miewajmy z dziećmi krótkie pogadanki o Panu Jezusie, Jego narodzeniu, dzieciństwie, miłosierdziu, o anionach itp., o niektórych świętych pańskich, o uroczystościach itp.

Rozmowy moralne, obyczajowe i historyczne

Celem pogadanek jest wdrożenie obyczajowości, rozbudzenie instynktów społecznych i moralnych dziecka.

Tematy do tych pogadanek należy brać z życia i postępowania dziecka, ze stosunków jego do otoczenia, ze zdarzeń, wypadków i z różnych nastręczających się okoliczności. Także opowiadania, wiersze i obrazki mogą być bardzo pomocne i nieraz mogą dać materiał do powyższych pogadanek.